Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 30015

400.000 ₫

Bộ chuyển đổi AV sang VGA

Mã: 10751

1.100.000 ₫
1.250.000 ₫
-12 %

Bộ chuyển đổi USB 3.0 sang HDMI ugreen 40229

Mã: 70438

1.550.000 ₫
1.700.000 ₫
-9 %

Bộ mở rộng HDMI+USB qua Lan 150M Ugreen 70438(Receiver)

Mã: 60323

1.550.000 ₫
1.700.000 ₫
-9 %

Bộ mở rộng HDMI+USB qua Lan 150M Ugreen 60323( Sender)

Mã: 90364

5.250.000 ₫
5.690.000 ₫
-8 %

Bộ thu phát HDMI KVM không dây 200m Unnlink-0688

Mã: 10162

90.000 ₫
130.000 ₫
-31 %

Cáp chuyển DVI 24+5 to VGA 15cm Ugreen 30499

Mã: 10816

550.000 ₫

Cáp USB 3.0 to VGA AP-LINK

Mã: DT-6514A

1.250.000 ₫

DTECH DT-6514A SDI TO HDMI CONVERTER

Mã: 30277

25.000 ₫

Giắc chuyển đổi BNC to AV

Mã: 30287

60.000 ₫

Jack chia RCA Monster

Mã: 30260

15.000 ₫

Vỏ ốp đầu hàn DB9

Mã: 30167

160.000 ₫

Đầu bấm COM DB25 Female

Mã: 30169

29.000 ₫

Đầu bấm dây loa chuẩn AV

Mã: 30170

85.000 ₫

Đầu bấm DB9 (RS232) female

Mã: 30171

85.000 ₫

Đầu bấm DB9 (RS232) Male

Mã: 30172

129.000 ₫

Đầu bấm HDMI Male

Mã: 30173

100.000 ₫

Đầu bấm VGA 3+6 Female

Mã: 30174

100.000 ₫

Đầu bấm VGA 3+6 Male

Mã: 30175

130.000 ₫

Đầu bấm VGA 3+9 Female

Mã: 30176

130.000 ₫

Đầu bấm VGA 3+9 Male

Mã: 30203

50.000 ₫

Đầu chuyển HDMI to DVI 24+5

Mã: 90077

70.000 ₫
90.000 ₫
-23 %

Đầu chuyển Micro USB sang USB Type C Ugreen 50590

Back to Top