Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 10969

249.000 ₫
330.000 ₫
-25 %

Cáp HDMI 2.0 4k/3D 1m Jasun JS- 029

Mã: 10975

330.000 ₫
450.000 ₫
-27 %

Cáp HDMI 2.0 4k/3D 2m Jasun JS- 029

Mã: 10977

490.000 ₫
690.000 ₫
-29 %

Cáp HDMI 2.0 4k/3D 5m Jasun JS- 029

Mã: 30365

1.829.000 ₫
2.999.000 ₫
-40 %

Cáp HDMI 2.0 Jasun 20M Hỗ trợ 4Kx2K@60Mhz, 3D cao cấp

Mã: 00358

485.000 ₫
799.000 ₫
-40 %

Cáp HDMI 2.0 Jasun 3M. Hỗ trợ 4Kx2K@60Mhz 3D cao cấp

Mã: 00357

599.000 ₫
997.000 ₫
-40 %

Cáp HDMI 2.0 Jasun 5M Hỗ trợ 4Kx2K@60Mhz 3D cao cấp

Mã: 10984

270.000 ₫
300.000 ₫
-10 %

Cáp HDMI 5m Jasun JS-030 L5 2.0 4K@60Hz chính hãng Jasun

Back to Top