Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 00383

270.000 ₫
330.000 ₫
-19 %

Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA + Audio Vention ACHBB/42161

Mã: 21009

179.000 ₫
210.000 ₫
-15 %

Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA Vention ACFBB

Mã: 10263

90.000 ₫

Cáp HDMI 1.5m Unitek Y-C137M

Mã: 10264

85.000 ₫
100.000 ₫
-15 %

Cáp HDMI 1.5m Vention VAA-B02-L150 hỗ trợ 4K

Mã: 10265

85.000 ₫
99.000 ₫
-15 %

Cáp HDMI 1.5m Vention VAA-B04-B150 hỗ trợ 4K

Mã: 10276

320.000 ₫
359.000 ₫
-11 %

Cáp HDMI 10m Vention VAA-B02-L1000 hỗ trợ 4K

Mã: 10277

319.000 ₫
350.000 ₫
-9 %

Cáp HDMI 10m Vention VAA-B04-B1000 hỗ trợ 4K

Mã: 10287

550.000 ₫
590.000 ₫
-7 %

Cáp HDMI 15M Ugreen 10111 hỗ trợ 3D, 4K

Mã: 10280

550.000 ₫
650.000 ₫
-16 %

Cáp HDMI 15M Vention VAA-B04-B1500 hỗ trợ 4K

Mã: 00903

599.000 ₫
790.000 ₫
-25 %

Cáp HDMI 15m Vention VAA-M02-B1500 hỗ trợ 4K

Mã: 10297

120.000 ₫

Cáp HDMI 1m Unitek Y-C136

Mã: 50717

1.490.000 ₫
2.200.000 ₫
-33 %

Cáp HDMI 2.0 10m sợi quang Ugreen 50717 hỗ trợ 4K/60Hz HDR

Mã: 50215

1.790.000 ₫
2.500.000 ₫
-29 %

Cáp HDMI 2.0 15m sợi quang Ugreen 50215 hỗ trợ 4K/60Hz HDR

Mã: 50216

2.200.000 ₫
2.800.000 ₫
-22 %

Cáp HDMI 2.0 20m sợi quang Ugreen 50216 hỗ trợ 4K/60Hz HDR

Mã: 50217

2.500.000 ₫
3.200.000 ₫
-22 %

Cáp HDMI 2.0 30m sợi quang Ugreen 50217 hỗ trợ 4K/60Hz HDR

Mã: 50218

2.800.000 ₫
3.600.000 ₫
-23 %

Cáp HDMI 2.0 40m sợi quang Ugreen 50218 hỗ trợ 4K/60Hz HDR

Mã: 50219

3.500.000 ₫
4.200.000 ₫
-17 %

Cáp HDMI 2.0 50m sợi quang Ugreen 50219 hỗ trợ 4K/60Hz HDR

Mã: 11072

99.000 ₫
140.000 ₫
-30 %

Cáp HDMI 2.0 1,5m full HD 4Kx2K Ugreen UG-40409

Mã: U1344-1.5

69.000 ₫
99.000 ₫
-31 %

Cáp HDMI 2.0 1.5m full HD 4Kx2K 60Hz Unnlink U1344-1.5

Mã: 11076

890.000 ₫
980.000 ₫
-10 %

Cáp HDMI 2.0 15m full HD 4Kx2K Ugreen UG-40416

Mã: U1344-3

97.000 ₫
139.000 ₫
-31 %

Cáp HDMI 2.0 3m full HD 4Kx2K 60Hz Unnlink U1344-3

Mã: 30363

320.000 ₫
490.000 ₫
-35 %

Cáp HDMI 2.0 3M UGREEN 50109 cao cấp 3D, 4K

Mã: U1344-5

139.000 ₫
199.000 ₫
-31 %

Cáp HDMI 2.0 5m full HD 4Kx2K 60Hz Unnlink U1344-5

Mã: 30064

500.000 ₫
590.000 ₫
-16 %

Cáp HDMI 2.0 5M UGREEN 50110 cao cấp 3D, 4K

Mã: 11074

210.000 ₫
280.000 ₫
-25 %

Cáp HDMI 2.0 hỗ trợ 3D 4K60Hz dài 5m Ugreen 40412

Mã: 30365

1.829.000 ₫
2.999.000 ₫
-40 %

Cáp HDMI 2.0 Jasun 20M Hỗ trợ 4Kx2K@60Mhz, 3D cao cấp

Mã: 00358

485.000 ₫
799.000 ₫
-40 %

Cáp HDMI 2.0 Jasun 3M. Hỗ trợ 4Kx2K@60Mhz 3D cao cấp

Mã: 00357

599.000 ₫
997.000 ₫
-40 %

Cáp HDMI 2.0 Jasun 5M Hỗ trợ 4Kx2K@60Mhz 3D cao cấp

Mã: 40410

135.000 ₫

Cáp HDMI 2.0 Ugreen 40410 dài 2m

Mã: 21004

145.000 ₫
195.000 ₫
-26 %

Cáp HDMI 2.0 Vention VAA-B05 1.5m Hỗ trợ 2K, 4K

Mã: 21005

199.000 ₫
250.000 ₫
-21 %

Cáp HDMI 2.0 Vention VAA-B05 3m Hỗ trợ 2K, 4K

Mã: 70320

270.000 ₫
380.000 ₫
-29 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1.5m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 70320

Mã: 80402

250.000 ₫
279.000 ₫
-11 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1.5M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80402

Mã: 90192

210.000 ₫
290.000 ₫
-28 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1.5m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBG

Mã: 70319

340.000 ₫
375.000 ₫
-10 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 70319

Mã: 80401

199.000 ₫
260.000 ₫
-24 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80401

Mã: 90191

190.000 ₫
260.000 ₫
-27 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBF

Mã: 70321

397.000 ₫
420.000 ₫
-6 %

Cáp HDMI 2.1 dài 2m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 70321

Mã: 80403

300.000 ₫
320.000 ₫
-7 %

Cáp HDMI 2.1 dài 2M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80403

Mã: 80404

260.000 ₫
370.000 ₫
-30 %

Cáp HDMI 2.1 dài 3M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80404

Mã: 80602

490.000 ₫
550.000 ₫
-11 %

Cáp HDMI 2.1 dài 3m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80602

Mã: 90193

275.000 ₫
450.000 ₫
-39 %

Cáp HDMI 2.1 dài 3m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBI

Mã: 50562

720.000 ₫
790.000 ₫
-9 %

Cáp HDMI 2.1 dài 5m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 50562

Mã: 90196

450.000 ₫
550.000 ₫
-19 %

Cáp HDMI 2.1 dài 5m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBJ

Mã: 10322

940.000 ₫
1.100.000 ₫
-15 %

Cáp HDMI 20m Vention VDH-A01-B2000 hỗ trợ 4K

Mã: 10325

1.350.000 ₫
1.450.000 ₫
-7 %

Cáp HDMI 25m Vention VDH-A01-B2500 hỗ trợ 4K

Mã: 10261

180.000 ₫
230.000 ₫
-22 %

Cáp HDMI 2M Ugreen 10261 hỗ trợ 3D, 4K

Mã: 10335

99.000 ₫
110.000 ₫
-10 %

Cáp HDMI 2m Vention VAA-B02-L200 hỗ trợ 4K

Mã: 10336

99.000 ₫
115.000 ₫
-14 %

Cáp HDMI 2m Vention VAA-B04-B200 hỗ trợ 4K

Mã: 10341

1.690.000 ₫
1.900.000 ₫
-12 %

Cáp HDMI 30m Vention VDH-A01-B3000 hỗ trợ 4K

Mã: 10350

150.000 ₫

Cáp HDMI 3m Unitek Y-C139

Mã: 10351

119.000 ₫
150.000 ₫
-21 %

Cáp HDMI 3m Vention VAA-B02-L300 hỗ trợ 4K

Mã: 10352

119.000 ₫
150.000 ₫
-21 %

Cáp HDMI 3m Vention VAA-B04-B300 hỗ trợ 4K

Mã: 10356

2.450.000 ₫

Cáp HDMI 40m Unitek Y-C173

Mã: 10984

270.000 ₫
300.000 ₫
-10 %

Cáp HDMI 5m Jasun JS-030 L5 2.0 4K@60Hz chính hãng Jasun

Mã: 10368

150.000 ₫
180.000 ₫
-17 %

Cáp HDMI 5M Ugreen 10109 hỗ trợ 3D, 4K

Mã: 10371

160.000 ₫

Cáp HDMI 5m Unitek Y-C140M

Mã: 10372

169.000 ₫
199.000 ₫
-16 %

Cáp HDMI 5m Vention VAA-B02-L500 hỗ trợ 4K

Mã: 10373

159.000 ₫
199.000 ₫
-21 %

Cáp HDMI 5m Vention VAA-B04-B500 hỗ trợ 4K

Mã: 10398

150.000 ₫

Cáp HDMI to DVI 1,5m Ugreen 11150

Mã: 10407

160.000 ₫

Cáp HDMI to DVI 2m Ugreen UG-10135

Mã: 10408

190.000 ₫

Cáp HDMI to DVI 3m Ugreen UG-10136

Mã: 10409

210.000 ₫

Cáp HDMI to DVI 5m Ugreen UG-10137

Back to Top