Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 00488

150.000 ₫

Cáp DB15 1.5m M/F

Mã: 00489

190.000 ₫

Cáp DB15 3m M/F

Mã: 00992

250.000 ₫

Cáp DB15 5m M/F

Mã: 10186

220.000 ₫
250.000 ₫
-12 %

Cáp chuyển đổi USB sang RS232 (DB9) dài 2m Ugreen 20222

Mã: 10577

220.000 ₫

Cáp nối thẳng DB25 (M/F) 1.5M

Mã: 10578

220.000 ₫

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 1.5M

Mã: 10579

300.000 ₫

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 3m

Mã: 10580

130.000 ₫

Cáp RS232 5m 9M/9M nối thẳng

Mã: 10729

350.000 ₫

Dây USB to RS485 Unitek Y1081

Mã: 10730

360.000 ₫

Dây USB to RS485/422 Unitek Y1082

Mã: 10743

35.000 ₫

Đầu nối 9F/9F Adapter

Back to Top