Hotline: 0901689139 - 0976225789

Mã: 10149

30.000 ₫

Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2

Mã: 10151

155.000 ₫

Cáp chia nguồn sata 1 ra 5

Mã: 10491

30.000 ₫

Cáp nguồn 4pin sang 8pin

Mã: 10494

35.000 ₫

Cáp nguồn SATA nối dài 20cm

Mã: 10579

300.000 ₫

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 3m

Mã: 10943

70.000 ₫

Cáp sata sang 8pin

Back to Top