Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 00878

45.000 ₫

Cáp esata 0.5M

Mã: 10149

25.000 ₫

Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2

Mã: 10151

155.000 ₫

Cáp chia nguồn sata 1 ra 5

Mã: 30867

40.000 ₫

Cáp esata to sata 50cm

Mã: 10491

30.000 ₫

Cáp nguồn 4pin sang 8pin

Mã: 10494

35.000 ₫

Cáp nguồn SATA nối dài 20cm

Mã: 30863

25.000 ₫

Cáp sata 3

Mã: 11352

110.000 ₫

Dây Cáp SATA 3 Samzhe 3UL-02B

Mã: 11442

45.000 ₫

Dây nguồn sata 4pin 0.2mm

Back to Top