Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 70320

270.000 ₫
380.000 ₫
-29 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1.5m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 70320

Mã: 80402

250.000 ₫
279.000 ₫
-11 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1.5M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80402

Mã: 90192

210.000 ₫
290.000 ₫
-28 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1.5m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBG

Mã: 70319

340.000 ₫
375.000 ₫
-10 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 70319

Mã: 80401

199.000 ₫
260.000 ₫
-24 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80401

Mã: 90191

190.000 ₫
260.000 ₫
-27 %

Cáp HDMI 2.1 dài 1m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBF

Mã: 70321

397.000 ₫
420.000 ₫
-6 %

Cáp HDMI 2.1 dài 2m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 70321

Mã: 80403

300.000 ₫
320.000 ₫
-7 %

Cáp HDMI 2.1 dài 2M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80403

Mã: 80404

260.000 ₫
370.000 ₫
-30 %

Cáp HDMI 2.1 dài 3M chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80404

Mã: 80602

490.000 ₫
550.000 ₫
-11 %

Cáp HDMI 2.1 dài 3m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 80602

Mã: 90193

275.000 ₫
450.000 ₫
-39 %

Cáp HDMI 2.1 dài 3m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBI

Mã: 50562

720.000 ₫
790.000 ₫
-9 %

Cáp HDMI 2.1 dài 5m chuẩn 8K@60MHz Ugreen 50562

Mã: 90196

450.000 ₫
550.000 ₫
-19 %

Cáp HDMI 2.1 dài 5m hỗ trợ 8K -60Hz Vention AANBJ

Back to Top