Hotline: 0941829009 - 0824049889

Mã: 30467

450.000 ₫

Cáp nối dài 18cm PCI-E 16X

Mã: 13047

150.000 ₫

Cáp nối dài PCI 20cm

Mã: 13048

100.000 ₫

Cáp nối dài PCI-E 1X 20cm

Mã: 13058

385.000 ₫

Card chuyển đổi PCI to 4 COM

Mã: 13060

180.000 ₫

Card chuyển đổi PCI to LPT

Mã: 13017

180.000 ₫

Card PCI To USB 2.0 4 Port

Mã: 90181

920.000 ₫

Card PCI-E to 1394A + 1394B

Mã: 13030

1.950.000 ₫

Card PCI-E to RS232 8Port

Mã: 13035

380.000 ₫

Card PCI-E to USB 3.0 2Port+ 20Pin

Back to Top